görsel


Lüks Nermin - nüfustaki adıyla Şaziye Topçu Zeren! - yakın tarihte, özellikle de
İstanbul’da çok önemli figürdü.
Şehre gelen politikacılara, yabancı misafirlere, hatta konuk devlet başkanlarına,
başbakanlara nadide cins-i latifler tedarik eden ‘diplomatik mama’ydı. DP
(Demokrat Parti)’nin devri iktidarında şöhreti tavan yaptı. Ünü yurt dışına ulaştı,
‘diplomatik nota’lara, kriptolu - şifreli! - yazışmalara geçti.
‘Diplomatik aşk tedarikçisi’ iktidarın çoğu yöneticileri ve memurlarınca korunur
kollanırdı. Yüksek resmi görevli/bürokrat veya milletvekili gibi dokunulmazdı.
Bütün icra-ı faaliyeti bilinir/not alınırdı.
Lüks Nermin, ağzı sıkı, düşmanını ve dostunu iyi tanıyan, özellikle genç ve
cazibeli kızları/kadınları, güzellik yarışmalarının müsabıklarını kullanan, ünlü/
ünlenecek film yıldızlarını tuzağına düşürmeyi bilen, mekânına kahve içmeye
çağıracak kadar cüretkârdı.
Ticarethanesinin sabit telefonu hiç durmazdı. Her an farklı kesimlerden
zengin/hovarda müşterilerince aranır, siparişleri kaydederdi. Sayesinde Türkçemiz
de bir deyim kazanmıştı: ‘Lüks Nermin’in evi gibi…’ İfade, ‘telefonu çok çalan/hiç
susmayan hane’ için kullanılageldi

video