1869 yılında çıkarılan “Maadin Nizamnamesi”, bütün madenlerde çalışanların güvenliği ile ilgili çeşitli hükümleri düzenleyen bir mevzuattır.