1. sarhoşluğun verdiği uyuşukluk, sersemlik içinde bulunan.
2. uykudan yeni kalkmış olup üzerinden henüz uyku ağırlığını, sersemliğini atamamış olan.