bir eksen çevresinde hareket edebilecek biçimde birbirine ortadan bir vidayla çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik parçadan oluşan, uçlarındaki deliklere parmak geçirilerek kullanılan, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç.

birbirine komşu iki demiryolu hattını hemen bunların uzantısında bulunan üçüncü hatta bağlamaya yarayan aygıt.