bir yapının, yontunun ya da herhangi bir nesnenin taslak olarak yapılmış küçük örneği.