Latince manipulus "ele sığan şey, avuç" kelimesinden türeyen manipuler "elle düzenlemek, ayarlamak" kelimesi Fransızca'dan dilimize geçmiştir. Ancak bu kelime gerçek anlamının dışına çıkarak mecaz anlam edinmiş ve "hileli yönlendirme, etkileme" gibi anlamlar kazanmıştır.