görsel


Antikçağ’dan Aydınlanmaya Kadar

Kadınlar daha antikçağda akademilerde ders veriyor, Sokrates, Montaigne ya da Voltaire gibi filozoflarla, etkin bir biçimde fikir alışverişine giriyor ve kendi özgün felsefe kuramlarını geliştiriyorlardı. Ne var ki, pek çok alanda olduğu üzere, felsefede de, yalnızca erkek temsilciler yer buldular bilim tarihinde. Bu kitapta yer alan portreler; antikçağdan Aydınlanmaya dek uzanan bir zaman kesitinde yaşamış, düşünce üretmiş, felsefe yapmış kadın filozoflar, felsefe tarihinin, başka bir deyişle bilim tarihinin bu yanlışlığını düzeltme çabasında. Kitap, pek çok resim, birincil ve ikincil kaynaklarla felsefeye ilgi duyan herkes için bir başvuru kaynağı niteliğinde.