Geç Miyosen devrinden Pleyistosen sonuna kadar yaşamış olan hortumlular ailesine mensup bir hayvan cinsidir. Bu cinsin çok sayıda türü mevcuttur. bilimsel olarak mammut olarak adlandırılır; ancak gayriresmî olarak mastodon olarak isimlendirilmiştir.