görsel


Amerika Birleşik Devletleri’nin, Büyük Britanya'nın ve Fransa’nın siyasal rejimleri görünüşte birbirinden çok farklıdır: Washington'da bir başkanlık rejimi, Londra'da bir parlamento rejimi, Paris'de ise bir karma rejim vardır. Fakat bu anayasal görünüşlerin çeşitliliği arkasında aynı temel gerçek onları birbirlerine yaklaştırır: Her üç rejimin de nabzı "Secimle gelmiş bir hükümdarda atar ve parlamento sadece bir denge ağırlığı görevini taşır. Federal Almanya, İsveç, Avusturya, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan rejimleri de aynı çeşit rejimlerdir. Finlandiya, Danimarka ve Norveç bunlara yaklaşır. Demokrasiden çok diktatörlük biçiminde olan Latin Amerika rejimlerinin ise bunların arasında yeri yoktur. Avrupa'da Cumhuriyetçi Monarşi olmayan ülkeler sadece: İtalya, Belçika, Hollanda ve İsviçre’dir.