denizde ve karada bulunan mayınların yerini belirlemek ve kullanılmaz duruma getirmek.