görsel

Ataerkil Kapitalist Tahakküm Altında

Kitapta yer alan yazılar farklı içeriklere sahip; bununla birlikte sosyalist feminizm tüm yazıları ortak bir paydada buluşturuyor. Yazıların her biri, günümüzde kadınların emeklerinin ve/veya bedenlerinin hangi yollarla ve hangi araçlarla ataerkil kapitalist tahakküm altına alınmaya çalışıldığını soruyor ve kadınların kurtuluşunun ataerkil kapitalizmle mücadeleden geçtiğini savunuyor. Bu yazılar, aynı zamanda, kapitalizmin kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizliklere yaslandığını, her ne kadar soyut dinamiklerinde yansız görünse de, kapitalizmin kuruluşundan bu yana cinsiyet eşitsizliğiyle süre gittiğini, ataerkil eşitsizlikleri kimi zaman dönüştürerek, kimi zaman büyüterek yeniden ürettiğini, öyle ki kapitalizmin tam da bu eşitsizlikten beslendiğini kabul ediyor.

Kuramsal yazıların yanı sıra ataerkiyle kapitalizm arasındaki ilişkinin farklı bir boyutunu ele alan güncel yazılara da yer verilmiş. Bu çerçevede kitapta geç kapitalistleşmiş ülkelerde üretim süreçleri, krizler, iş yaşamı, tarımsal üretim, inceleniyor; sermaye birikimi sürecinde kadın emeğinin özgül biçimlerde sömürüldüğü, hem arzu nesnesi olarak hem doğurganlığıyla erkeklerin kadın bedenini tahakküm altına almaya çalıştığı, bunun yanı sıra kadın bedeninin sermayenin değer yaratımı sürecinin konusu haline getirildiği gösterilmeye çalışılıyor.