İslam eskatolojisine göre ahir zamanda gerçekleşecek apokaliptik bir büyük savaştır . Melhame i-Kübra'nın insanlık tarihinin en acımasız savaşı olacağı tahmin ediliyor. Genellikle Hıristiyan eskatolojisindeki Armagedon savaşına tekabül eder ve Deccal'in ortaya çıkmasından hemen önce gerçekleşir.