Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisinin iki üyesi olan V. Lenin ve J. Martov arasındaki anlaşmazlık sonrasında 1903 yılında oluşan Rus devrimci hareketinin bir hizbi olup, 20. yüzyılın başlarında gevşek örgütlenmeye dayalı bir kitle partisi yapılanmasını öngören ve ülkenin kapitalist gelişimini Tamamlamadan Rusya'da sosyalizme geçilemeyeceğini, bunun için bir ara rejim olarak burjuva demokrasisinin uygulanmasını savunan Bolşevik karşıtı grup.