görsel


Bahçe'de Tibet Budizmi'nin asırlık bilgeliği canlandırılmıştır. Roach, genç bir adamın, "Bilgeliğin somutlaşması"ndan başka bir şey olmayan mistik bir bahçeye gelişini anlatan büyülü öyküsü aracılığıyla, Tibetli öğretmenlerin kutsal öğretilerini açıklar. Genç Budist, bahçede, Tibet Budizmi'nin temellerinin atılmasına katkıda bulunan ilk Dalai Lama, Gendun Drupe, Tsong Khapa ve Kamala Şila gibi üstatlarla tanışır. Budizm ile ilgili eserler arasında özel bir yeri olan Bahçe, Tibet geleneğinin gizlerini açıklıkla ortaya serişi ve Michael Roach'un okuyucularda uyandırdığı kavrayışla, bir klasik eserdir.