Sanskritçede özgürlük anlamına gelen Mokşa veya kurtuluş anlamına gelen Mukti terimleri ölüm ve yeniden doğum çemberinden kurtuluşu tanımlar. Moksha'nın tanımı ve anlamı Hint dinlerinin çeşitli okulları arasında değişmektedir. Mokşa özgürlük, kurtuluş anlamına gelir.