görsel

İslamcı Hareket ve Laik Türkiye'nin Geleceği

Tehlikenin farkında bir yakın tarih analizi... Osmanlı İmparatorluğu’nun toplumsal mirası.. Devrim Yılları’ndan yansıyan aydınlanma ışığı... Menderes döneminde başlayan karşı devrim çabaları... 12 Eylül sonrası hükümetler ve köktendincilik karşısında laikliğin önemi... 1970’lere kadar basında üst düzey görevlerde bulunmuş olan Muammer Kaylan, bu yapıtında, yakın tarihimizden Kemalizm ve laiklik ekseninde kesitler sunuyor.. Atatürk döneminin kazanımlarından gitgide uzaklaşılma sürecini ilginç tanıklıklarla ele alırken, günümüzün yakıcı sorunlarından olan teröre, İslamcı yükselişe ve Türkiye’nin jeopolitik konumuna dikkat çekiyor.