veya yerleşik düzen, bir siyasi yapı veya organizasyonu kontrol eden dominant grup veya eliti tanımlayan kavram.