en kısa tabirle içerik sistemi, Öğretim programıdır. arapçada anlamı Bir bütünü oluşturan bireyler, ayrıntılardır