gazetelerde, haber ajanslarında çalışan ve haber toplayıp bunlara ulaştıran, haberleri bildiren, yazan kimse.

herhangi bir kuruluşun, özellikle bir ticaret kuruluşunun çalışmasıyla ilgili olarak merkezle başka bir ülke arasında bağlantıyı sağlayan görevli kimse ya da kuruluş.