Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme.

Hesap işleriyle uğraşma.

Hesapların bütünü.