üzerinde bir kimsenin, bir kuruluşun ya da kurumun adının ya da sanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lastik vb.den yapılmış araç, damga.

bu araç mürekkeplenerek basılan ve imza yerine geçen ad.