nidâ harfinden sonra bir kişiye ses- lenme ve onun çağırmayı ifade eder. Konuşmacı, münâdâ sayesinde muhatabın dikkatini toplayıp, söyleyeceği söze onu hazırlar.