görsel


bir yüzüne kauçuk ya da yağlıboya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilmiş bez.

bu nesneden yapılmış olan.