görsel

Vatandaş için Medeni Bilgiler, Medeni Bilgiler veya Yurttaşlık Bilgileri, Atatürk'ün yazdığı Afet İnan'ın derlediği, 1931 yılında yayımlanan yurttaşlık bilgisi kitabı. Yayımı iki cilt halinde, Mustafa Kemal Atatürk 'ün şahsi olarak çok önem verdiği yurttaşlık bilgisi dersiyle ilgili bu kitabın yayımlanması için İsmet Paşa'ya talimat vermesiyle gerçekleşti. Talim ve Terbiye Dairesinin 7.9.1931 tarih ve 2197 sayılı kararı doğrultusunda ortaokullarda ve liselerde ders kitabı olarak okutuldu.