Etüt:

Herhangi bir konu üzerinde ayrıntılı düşünme ile oluşan görüş ve yorum.