üstünlük sağlamış, yenmiş, utku kazanmış.

utku kazanmış, düşmanını yenmiş, üstünlük elde etmiş kimse ya da ulus.