bir iş için, ilgili üst makama yazılan yazı.

yargılama makamının, bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazı.