insanların ruh hallerine göre farklı farklı icra edilen, kişi kendine iyi geleni bulduğunda ona huzur veren, duygularına tek bir nota ile dahi tercuman olabilen sanat türü. en eskilerden beri süre gelen ruhun gıdası. dönemlere göre yepyeni müzik türleri oluşmuş ve insanlarda çeşitli etkiler bırakmıştır. örneğin; rock müzik yapısı itibariyle daha sertken ve insanlardaki isyan duygularını açığa çıkartırken, klasik müzik rahatlatıcı özelliği ile dikkat çeker. dikkat edilirse müzik ile yapılan tedaviler sakin, yormayan müzik türleri ile gerçekleştirilir.

ayrıca müzik ve müziğin getirisi olan dans konsantrasyonu kolaylaştırdığı için ritüellerde kullanılır. örneğin; mısır mabetlerinden müzik eksik olmaz veyahut islam ve hristiyan dinlerinde anlatılmak istenen müzik ile insanlara geçirilir. *

müzik kimi zaman bir anıyı hatırlatarak insanı hüzünlendirir kimi zaman ise neşelendirir. hatta hiç bir sebep yokken ağlamanıza sebep olur. müzik duygudur, insandır, olmazsa olmazdır, sevgilidir, arkadaştır, herşeydir.