Irak'ın güneydoğu kesiminde antik kent.Bir devlet merkezi olmamakla birlikte, Mezopotamya'nın dinsel yaşamında belirleyici bir rol oynamıştır. Sümer efsanelerine göre Tanrı Enlil bu kentte yaşamıştı.