Düzen anlamına gelen nizam imar uygulamalarında yapılaşma düzenini belirtmek için kullanılan bir terimdir. Planlı Alanlar Tip İmar yönetmeliğine göre yapıların düzeni ayrık ve bitişik nizam olarak tanımlanmıştır.