görsel


Çin Makarnası.

bir erişte ve şehriye türüdür. Yine buna karşılık Kâşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk adlı eserinde Ügre sözcüğünü zikretmektedir. Düz haddelenmiş ve kesilmiş, gerilmiş veya ekstrüde edilmiş, uzun şeritler veya teller halinde mayalanmamış hamurdan yapılmıştır.