bir örneğin çoğaltılmasıyla elde edilen, birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri.
"Kitabının bir nüshasını imzalayıp verdi"

(gazete, dergi vb. için) sayı.
"Derginin geçen nüshasında iki şiiri vardı"