bir alışveriş ilişkisinde, alınan şeyin bedelini satıcıya vermek.

ödünç alınan parayı ya da mal olarak alınarak borçlanılan şeyin bedelini alacaklıya vermek, borcu yerine getirmek.