görsel

Türkiye'de şimdi herkes Atatürkçü, herkes solcu, herkes sağcı, herkes şeriatçı, herkes dinî devletçi, herkes milliyetçi, herkes çıkarcı, herkes ihtilâlci, herkes ulu bakancı, herkes Süleymancı, herkes Nurcu, herkes PDM’ci, herkes muhalif, herkes muvafık, herkes mukaddesatçı, herkes zengin, herkes fakir, herkes âlim, herkes cahil, herkes alacaklı, herkes borçlu, herkes şöyle, herkes böyle. Bu güzel, bu kökten anlaşmış (!) bir toplumda fıkra yazmaz da ne yaparsınız.