Okültizm, geçmiş çağlarda doğa, evren, tesirler, insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında gerek medyumnik yollarla gerekse aktarılagelen ezoterik gelenekler yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanır. Okült, bilimsel yöntem dışındaki yollar ile "gizli" bilginin araştırılması demektir
insan - evren ilişkileri ve gelecek hakkında gerek medyumsal yollarla gerekse ezoterik gelenek yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü. kapsadığı alanlar arasında büyü, astroloji, simya, numeroloji, kahinlik ve falcılık olan inanç ve düşünce sistemi.