yazıya geçirilmiş bir metni, harfleri tanıyarak ve sessizce, gözle çözümleyerek anlamak ya da aynı zamanda seslere çevirmek.

yazılı bir metnin içeriğini, iletmek istediği şeyleri öğrenmek.