birbiriyle eklemlenerek kafatasından kuyruksokumuna değin uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların tümü.

geminin, baş bodaslaması dibinden kıç bodaslaması dibine değin gemi altında boydan boya uzanan ana yapısı.