Ortadirek veya orta direk; Türkçede toplumun küçük memur, emekli, küçük esnaf, küçük çiftçi gibi "düşük ve sabit gelirli" kişilerden oluşan kesimini tanımlamakta kullanılan bir kavram. Ortadirek, toplumun geniş bir kesimini kapsar ve buna bağlı olarak ülke ekonomisi ve siyasetin önemli aktörlerindendir.