Yunancada kırık çömlek parçası anlamına gelir.

Antik Yunan ve Roma’da, kilden ya da başka silikatlar içeren topraktan yapılmış, üzerleri yazılı çanak çömlek parçaları.

İlk kez M.Ö. 487 yılında ostrakismos denilen oylamada (Ostrakismos) kullanılan bu kısa ömürlü belgelerin daha çok vergi ödemeleri ve oy pusulası gibi işlevleri vardı.