Bir doğan türü (Falco aesalon).

Yeniçeriler tarafından kullanılan ve atların eyerlerinde asılı duran altı toplu gürz.