osmanlı devletindeki en üst düzey yöneticilerin sahip olduğu ünvandır. farsça kökenli bir sözcüktür. efendi anlamına gelen 'padi' ve kral anlamına gelen 'şah' sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuştur.