Paganizm dinine mensup olan kişilere pagan denir. Paganlar, üç ayrı grupta toplanır.

1- Neo-pagan: Modern paganları tanımlamak için kullanılır. Dünya genelinde milyonlarca insan paganizm inancını benimsemiştir. Düsturları arasında hiçbir canlıya zarar vermemek, doğanın içinde yaşamak, az tüketmek ve yardımlaşma yer alır.

2- Mezo-pagan: Mezo-paganlara göre evrendeki her şey kusursuz bir uyum içerisindedir. Bu uyumun bozulmaması için insan çevresiyle ve diğer canlılarla barışık bir yaşam sürmelidir. Diğer paganların aksine ayin düzenlemezler ve bireycidirler. Bazı Aborjinler ve Kızılderili kabileleri mezo-pagan olarak nitelendirilir.

3- Paleo-pagan: Diğer kültürlerden ve dinlerden en az etkilenen paganizm türüdür. Paleo-paganlara göre dün ve yarın yoktur. Sadece bu an vardır. 1960'lı yıllarda ortaya çıkan Hippi topluluğunun sloganlarından biri olan Carpe Diem (Anı Yaşa), paleo paganlzm inancının temelini oluşturur. Liderlerinin hayvanlarla ve ağaçlarla konuşabildiğini inanırlar.