(kuş yavrusu) gelişip semirerek palaz durumuna gelmek, irileşmek, palazlaşmak.

(küçük çocuk) gelişmek.