Türkçe'de "yardımcı asker" anlamına gelir.

Fransızca paramilitaire "yardımcı asker" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca militaire "asker" sözcüğünden para 1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için militer maddesine bakınız.

Paramiliter kelimesi tarihte bilinen ilk kez m (1971) eserinde yer almıştır.