Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde bulunan Parion antik kenti hakkında kaynaklarda fazla bilgiye rastlanılmasa da bir liman kenti olduğu bilinmektedir. Parion isminin kökeni hakkında çeşitli görüşler bulunmaktadır. İlk görüş Troia prensi Paristen geldiği ve Parion kelimesinin Paris’in kenti anlamına geldiği söylenmektedir.İkinci görüş Paras’tan esinlendiği ve son olarakta Parsus’tan türetildiğidir. Tarihte ilk olarak Parion’dan Heredot bahsetmiştir. M.Ö. 431-404 yılları arasında Atinalılar ile Spartalılar arasında patlak veren Peloponnessos savaşlarında Parion, Atinalıların yanında yer almıştır. Alkibiades komutasındaki 86 gemilik Atina donmasınıda bu kentin limanlarında toplamıştır. 86 gemilik bu donanmanın bile Parion limanın ne kadar büyük ne kadar önemli bir konumda olduğunun göstergesidir. Liman kenti oluşu ve Jeopolitik konumun iyi bir yerde olması bir çok krallığada ev sahipliği yapmasına sebep olmuştur. Büyük İskenderin Perslere karşı savaşı kazanmasıyla Helen egemenliği daha sonra Bergama krallığı ve Roma hakimiyetine giren Parion, Bizans döneminde bir çok antik kentte rastladığımız gibi piskoposluk merkezi olmuştur.