Osmanlı İmparatorluğu döneminde albaydan yüksek rütbede bulunan askerlere ve valilik, vezirlik gibi yüksek sivil görevlerdeki kimselere verilen san.

(cumhuriyet döneminin ilk yıllarında) general.