kalbi çevreleyen, kalbin içinde bulunduğu bir kesedir. Viseral (seröz) ve paryetal (fibröz) perikard olmak üzere iki kısımdan oluşur. Perikard boşluğunda 15-50 ml arasında değişen steril, kaygan sıvı bulunur. Fibröz perikard büyük damarların etrafını sararak visseral perikard ile birleşir.