yağmur damlacıklarının kuru toprak yüzeyine düşmesiyle meydana gelen toprak kokusudur. Sözcük, Yunan mitolojisindeki tanrıların damarlarında akan sıvı olan Yunan petra, "kaya" veya petros, "taş" ve īchōr kelimelerinden oluşturulmuştur.