yeraltı yataklarından çıkarılan, çok koyu renkli, kendisine özgü bir kokusu olan, yoğunluğu 0,8’den 0,95’e değin değişebilen, hidrokarbürlerden oluşan, arıtım işlemi görmemiş, yanıcı, doğal mineral yağ.

koyu mavi.