görsel

Kökenleri ve Anlamlarıyla

Binlerce Yıllık Görsel Bir Yolculuk

Avrupa (Klasik-Kuzey-Batı-Orta ve Doğu), Batı ve Orta Asya, Güney ve Doğu Asya, Afrika, Amerika Kıtası ve Okyanusya'nın Mitlerini ve Efsanelerini bir görsel şölen ziyafetiyle öğreneceksiniz. Akıcı bir üslupla anlatılan olayları; Tablolar, resimler, heykeller ve semboller eşliğinde zihninizde canlandırarak öğreneceksiniz. Yunan Tanrıları, Oedipus, Troya, Odysseia, Kral Arthur ve Şövalyeleri, Kutsal kase, Anka Kuşu, Gılgamış Destanı, Hitit Efsaneleri, Brahma ve Yaradıl, Ramayana, Mahabharata, Çin Kahramanlarının Efsaneleri, Antik Mısır (Ölüler Kitabı, Nil Tanrıçaları), San Efsaneleri, Navajo'nun çıkışı, Tüylü Yılan efsaneleri, Aztek Doğa Tanrıları, Ghada, İnkaların Başlangıcı, Bram-Bram-Bult, Tangaroa, Kutsal Taşlar kitapta yer alan konulardan öne çıkan başlıklar…